Παιδιά είμαστε τότε

Το παρακάτω βίντεο, που επιμελήθηκε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, παρουσιάζει Μικρασιάτες πρόσφυγες που διηγούνται τόσο τις μέρες της καταστροφής όσο και την προσπάθεια ένταξής τους στη νέα πατρίδα.