Ο Τύπος

Το βίντεο που ακολουθεί αναφέρεται στην έκδοση εφημερίδων στην Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και κυρίως στον Πόντο.