Αφηγήσεις Νεοφιλαδελφειωτών


Μαθητές της Γ’ τάξης των Γυμνασίων της Νέας Φιλαδέλφειας, συνάντησαν Nεοφιλαδελφειώτες, απόγονους μικρασιατών, και μας παρουσιάζουν τη δουλειά τους: