Το παρακάτω βίντεο, που επιμελήθηκε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, παρουσιάζει Μικρασιάτες πρόσφυγες που διηγούνται τόσο τις μέρες της καταστροφής όσο και την προσπάθεια ένταξής τους στη νέα πατρίδα.